Læger

Der er faste læger i alles Lægehus Hurup. Når disse holder ferie, sørges der for, at der er en anden læge i klinikken, således vi ikke behøver holde ferielukket.

De faste læger er:
Speciallæge i almen medicin: Arne Sørensen